Voita unelmiesi hyttysvapaa -arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä 

Voita unelmiesi hyttysvapaa -kampanjan arvonnan järjestäjä on Proviter Oy, Pulttikuja 4b, 21110 Naantali.

2. Sääntöjen soveltaminen 

Näitä sääntöjä sovelletaan arvontaan osoitteessa https://www.thermacell.fi/unelmiesihyttysvapaa 

3. Kampanja-aika 

Kampanja-aika on 15.4.–18.8.2024. Kampanja-ajan jälkeen tulleita osallistumisia ei huomioida.

4.Osallistumiskelpoisuus 

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt omalla nimellään, pois lukien järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä. 

5.Osallistumisen ehdot 

Arvontaan voi osallistua ostamalla Thermacell-laitteen kampanja-aikana, ja täyttämällä kaikki kilpailulomakkeessa kysytyt tiedot sivulla https://www.thermacell.fi/unelmiesihyttysvapaa. Kampanja-ajan ulkopuolella ostettu laite ei oikeuta osallistumaan arvontaan.  

Palkinnon lunastuksen yhteydessä tulee esittää Thermacell-laitteen ostokuitti, jonka päiväys vastaa päivämäärää, jonka arvontaan osallistuva on syöttänyt kilpailusivulle. Mikäli voittaja ei kykene esittämään voittoon oikeuttavaa kuittia, hänen voittonsa mitätöidään, ja tilalle arvotaan uusi voittaja. 

Arvontaan voi osallistua kerran jokaista ostettua Thermacell-laitetta kohden: yksi ostokuitti on aina yksi arpa. Jos yhdellä kuitilla on ostettu useampi laite, samalla kuitilla voi osallistua erikseen jokaista ostettua laitetta kohden. Järjestäjällä on oikeus sulkea pois arvonnoista osallistujat, joiden havaitaan pyrkivän manipuloimaan arvontatulosta. 

Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. 

6. Osallistuminen ja arvonta-aika 

Arvontaan voi osallistua 15.4.–18.8.2024 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu ostamalla Thermacell-laite, täyttämällä osoitteessa https://www.thermacell.fi/unelmiesihyttysvapaa olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, ja vahvistamalla osallistuminen painamalla Osallistu-painiketta.  
Arvontaan voi osallistua vain internetissä. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida. 

7. Palkinnot 

Palkintona arvotaan yksi (1) 5 000 euron arvoinen matkalahjakortti sekä kymmenen (10) 1 000 euron arvoista matkalahjakorttia. Voittajat saavat itse vaikuttaa palveluntarjoajan valintaan sillä rajauksella, että palkinnon arvoinen lahjakortti lunastetaan voittajalle yhdeltä (1) matkailupalveluita toimittavalta yritykseltä. Lahjakorttia ei voi jakaa usean palveluntarjoajan kesken. 

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi, siirtää tai luovuttaa eteenpäin. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Järjestäjä ei vastaa siitä riippumattomista syistä aiheutuneista muutoksista palkintoon.

8. Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus 

Arvonta suoritetaan järjestäjän toimesta 20.8.2024. Voittajille ilmoitetaan arvonnan tuloksesta henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa. 

Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta neljän (4) viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta, arvonnan voittajan oikeus palkintoon menetetään ja Proviter Oy:llä on oikeus arpoa palkinto uudestaan ja toimittaa palkinto toiselle voittajalle. 

Palkinnon lunastuksen yhteydessä tulee esittää Thermacell-laitteen ostokuitti, jonka päiväys vastaa päivämäärää, jonka arvontaan osallistuva on syöttänyt kilpailusivulle. Mikäli arvottu voittaja ei kykene esittämään osallistumiseen oikeuttavaa kuittia, hänen voittonsa mitätöidään ja tilalle arvotaan uusi voittaja. 
Osallistumalla arvontaan osanottaja antaa suostumuksensa nimensä mahdolliseen julkaisemiseen. Proviter Oy varaa oikeuden julkaista voittajien nimet ja paikkakunnat verkkosivuillaan (http://www.thermacell.fi) ja sosiaalisen median tileillään.

9. Järjestäjän vastuu 

Kilpailun järjestäjän vastuu arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrää tai arvoa. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

10. Arpajaisvero 

Proviter Oy vastaa palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

11. Sääntöjen noudattaminen 

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä.

12. Henkilötietojen käsittely  

Arvontaan osallistuva suostuu, että hänen henkilötietonsa tallennetaan ja niitä käsitellään rekisteriselosteessa (https://www.proviter.fi/tietosuojaseloste/) kuvatulla tavalla. Rekisterinpitäjänä toimiva Proviter Oy noudattaa tietojen käsittelyssä tietosuojalakia (1050/2018) sekä muita sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.  
Osallistumisen yhteydessä annettuja yhteystietoja käytetään vain voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada sähköpostitse tietoa liittyen arvontaan. Osallistujien yhteystiedot hävitetään kahden kuukauden kuluttua arvonnan päättymisestä. Arvonnan voittajien yhteystiedot säilytetään lakisääteisen tuotevastuun edellyttämän ajan, eli 10 vuotta siitä, kun voitto on toimitettu.