Tutkimustietoa Thermacellista

Hyttysvapaasta voi nauttia hyvällä omallatunnolla

Thermacell-laitteen vaikutuksista on tehty useita tutkimuksia. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että oikein käytettyinä Thermacell-laitteet eivät aiheuta vaaraa ihmisille, luonnolle tai hyönteisille.

Tutkimus pinnoille laskeutuvan tehoaine pralletriinin pitoisuuksista

TULOKSET

Pinnoille laskeutuva määrä oli kaikissa 36 mittauksessa käytännöllisesti katsoen niin pieni, etteivät kehittyneet tieteelliset laitteet pystyneet havaitsemaan määrää. Pinnoille laskeutuva määrä on alle yksi miljardisosa grammaa neliösenttimetriä kohti eli alle yksi miljardisosa rusinan painosta.

Tutkimus höyrystyneen pralletriinin käyttäytymisestä ilmassa

TULOKSET

Pienen kokonsa vuoksi partikkelit jäävät leijumaan ilmaan ja haihtuvat ajan mittaan. Laitteen todellista käyttöä mallinnettaessa 98 prosenttia pralletriinivalmisteesta jää leijumaan ilmaan ja torjumaan hyttysiä, kunnes tehoaine alkaa hajota.

Tutkimus Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutuksista ympäristöön

TULOKSET

Ympäristöä koskevien tulosten mukaan Thermacell-laitteen käytöstä ympäröivälle alueelle vapautuvan pralletriinin pitoisuus on pienempi kuin ECHAn malleihin perustuva haitattomaksi arvioitu pitoisuus.

Tutkimus Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutuksista tarhamehiläisiin

TULOKSET

Pralletriinia käyttävän Thermacell-laitteen käyttö ei vaikuta merkittävästi hyttystentorjunta-alueella lentäviin tai ravintoa kerääviin tarhamehiläiskantoihin.

Tutkimus Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutuksista muihin hyönteisiin kuin hyttysiin

TULOKSET

Pralletriinia vapauttavan Thermacell-laitteen käyttö ei vaikuta merkittävästi laitteen toiminta-alueella olevien tutkittujen hyönteisten paikallisiin kantoihin.

Tutkimus Thermacell-matossa olevan pralletriinin liukenemisesta veteen

TULOKSET

Jos Thermacell-matto putoaisi vahingossa luonnonvesistöön, ECHAn altistumisskenaarioon perustuvan riskinarvioinnin perusteella ei olisi syytä huoleen.

Tutkimus Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutuksista ihmisiin ja lemmikkeihin

TULOKSET

Ihmisiä ja lemmikkejä koskevien tulosten mukaan Thermacell-laitteen käytöstä aiheutuva altistumistaso on ECHAn malleihin perustuvan hyväksyttävän altistumisrajan alapuolella.

Käytä Thermacellia vastuullisesti

Onko Thermacellia turvallista käyttää? 

Kyllä on. Laite ja siinä käytettävä tehoaine pralletriini ovat viranomaisten hyväksymä tapa torjua hyttyset ulkotiloissa, rakennusten ulkopuolella. Käyttöohjeiden mukaan käytettynä laitetta on turvallista käyttää.

Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä, ja noudata käyttöohjeita. Käyttöohjeet löytyvät myös täältä.

Miten käytän Thermacellia vastuullisesti? 

Käytä Thermacell-laitteita ainoastaan ulkotiloissa rakennusten ulkopuolella, kuten terasseilla ja pihoilla. Noudata käyttöohjeita – löydät käyttöohjeet täältä.

Älä käytä Thermacellia kukkivien kasvien läheisyydessä. Nykyisten säännösten mukaan hyönteistorjunta-aineita käyttäviä laitteita ei saa käyttää kukkivien kasvien läheisyydessä.

Varmista, etteivät laite tai hyttystorjuntamatot jää sateeseen tai joudu vesistöihin tai muualle luontoon. Hävitä käytetyt tuotteet oikein – ohjeet hävittämiseen löydät täältä

Voinko käyttää Thermacellia lasten tai lemmikkien lähellä? 

Kyllä, lapset ja lemmikit voivat oleskella pihalla, jossa käytetään Thermacell-hyttystorjuntalaitteita.

Thermacell-laitteen vaikutuksia selvittäneessä tutkimuksessa todettiin, että laitetta käytettäessä tehoaineen vaikutukset ovat riskirajan alapuolella käyttöohjeen mukaisessa käytössä. Tutkimus vahvistaa, että Thermacell sopii hyvin käytettäväksi myös lasten ja lemmikkien lähellä.

Laite kuumenee käytössä ja siinä käytetään tehoaineena kemikaalia, joten käytä laitteita niin, etteivät lemmikit tai lapset oleskele aivan laitteen vieressä tai pääse niihin käsiksi. Kaikki kemikaalit tulee säilyttää lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. 

Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä, ja noudata käyttöohjeita. Käyttöohjeet löytyvät myös täältä.

Miten Thermacellin käyttö vaikuttaa ympäristöön? 

Thermacell-laite käyttää tehoaineena pralletriini-nimistä hyönteistorjunta-ainetta. Thermacell-hyttystorjuntamaton pralletriinipitoisuus on pieni, 11,61 % eli 0,19 grammaa.

Laitteen vaikutusalue on noin 20 neliömetriä, ja laitetta käytetään lyhyitä aikoja ulkotiloissa, joten pitoisuus pysyy hyvin pienenä. Tehoaine höyrystyy hitaasti ja hajoaa ilmassa nopeasti.

Laitteen valmistaja on yhteistyössä ulkopuolisen laboratorion kanssa tutkinut, kuinka paljon pralletriinia laskeutuu laitetta käytettäessä laitteen ympärille. Tulokset osoittavat, että Thermacell-laitteen käytöstä ympäröiville pinnoille jäävä pralletriinimäärä on käytännöllisesti katsoen niin pieni, ettei sitä voida tarkoilla tieteellisillä mittalaitteilla havaita (alle yksi miljardisosa grammaa neliösenttimetriä kohti).

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin pralletriinin käyttäytymistä ilmassa. Tutkimus osoittaa, että partikkelit jäävät ensin leijumaan ilmaan, missä ne ajan mittaan haihtuvat ja tehoaine hajoaa. Pralletriinin ominaisuuksiin kuuluu, että se hajoaa nopeasti ilmakehässä reagoidessaan otsonin kanssa (puoliintumisaika 18 minuuttia).

Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä, ja noudata käyttöohjeita. Käyttöohjeet löytyvät myös täältä.

Lue lisää tutkimuksesta, jossa selvitettiin pinnoille laskeutuvan tehoaine pralletriinin pitoisuuksia »

Lue lisää tutkimuksesta, jossa selvitettiin tehoaine pralletriinin käyttäytymistä ilmassa »

Kerääntyykö Thermacell-laitteesta vapautuva tehoaine pralletriini luontoon?

Ei keräänny. Thermacell-laitteessa käytetään tehoaineena pralletriini-nimistä hyönteistorjunta-ainetta. Laitteen käytöstä ympäristöön jäävä pralletriinimäärä on käytännöllisesti katsoen niin pieni, ettei sitä voida havaita: alle yksi miljardisosa grammaa neliösenttimetriä kohti. Lisäksi pralletriini hajoaa ilmassa nopeasti. Hajoaminen alkaa heti, kun ainetta alkaa vapautua hyttystorjuntamatosta.

Nämä tulokset on saatu sisätiloissa tehdyssä tutkimuksessa, jossa ilma ei liikkunut, eli olosuhteet vastasivat pahinta mahdollista tilannetta. Thermacell-laitteita käytetään ulkotiloissa. 

Lue lisää tutkimuksesta, jossa selvitettiin pinnoille laskeutuvan tehoaine pralletriinin pitoisuuksia »

Mitä tapahtuu, jos hyttystorjuntamatto putoaa vahingossa vesistöön?

Thermacellia saa käyttää vain rakennusten ulkopuolella, pihapiirissä. Jos sattuisi vahinko ja kääreestä poistettu hyttystorjuntamatto putoaisi veteen, ei ole syytä huoleen.

Tehoaine pralletriini liukenee Thermacell-hyttystorjuntamatosta veteen huonosti, joten veteen vapautuvan tehoaineen määrä läpäisee riskinarvioinnin. Riskinarviointi perustuu Euroopan kemikaaliviraston altistumisskenaarioon, jossa tutkimusympäristönä on lampi. Lammen vesimäärä on pieni, joten esimerkiksi järvessä pralletriinipitoisuus olisi vielä pienempi.

Lue lisää pralletriinin liukenemista koskevasta tutkimuksesta »

Mitä tapahtuu, jos hyttystorjuntamatto putoaa vahingossa maahan?

Thermacell-hyttystorjuntalaitetta saa käyttää vain rakennusten ulkopuolella, pihapiirissä. Jos sattuisi vahinko ja kääreestä poistettu hyttystorjuntamatto putoaisi maahan, ei ole syytä huoleen.

Tehoaine pralletriini liukenee Thermacell-hyttystorjuntamatosta veteen huonosti, ja sitä voi kulkeutua matosta maaperään vain sadeveden mukana. Jos siis matto vahingossa putoaisi maahan, matosta vapautuisi tehoainetta suhteellisen vähän ja vain erittäin paikallisesti. Maahan päätyvä pralletriini hajoaa nopeasti (puoliintumisaika happipitoisessa maaperässä 2,9 vuorokautta).

Lue lisää pralletriinin liukenemista koskevasta tutkimuksesta »

Jääkö Thermacell-laitteesta tehoaine pralletriinia ympäristöön tai ympäröiville pinnoille?

Ei jää. Thermacell-laitteen käytöstä ei jää tehoainetta luontoon tai laitteen lähellä oleville pinnoille, kuten nurmikolle tai terassin kaiteelle.

Thermacell-laitteessa käytetään tehoaineena pralletriini-nimistä hyönteistorjunta-ainetta. Laitteen valmistaja on yhteistyössä ulkopuolisen laboratorion kanssa tutkinut, kuinka paljon pralletriinia laskeutuu laitetta käytettäessä laitteen ympärille. Tulokset osoittavat, että Thermacell-laitteen käytöstä ympäröiville pinnoille jäävä pralletriinimäärä on käytännöllisesti katsoen niin pieni, ettei sitä voida tarkoilla tieteellisillä mittalaitteilla havaita (alle yksi miljardisosa grammaa neliösenttimetriä kohti).

Lue lisää pinnoille laskeutuvan tehoaine pralletriinin pitoisuuksia koskevasta tutkimuksesta »

Voinko käyttää Thermacellia retkeillessä/metsässä/marjassa/veneillessä? 

Viranomaisohjeiden mukaan Thermacell-laitteita saa käyttää ulkotiloissa, rakennusten ulkopuolella, kuten pihalla, terassilla tai patiolla. Älä siis käytä laitetta liikkuessasi metsässä tai veneillessäsi. 

Voinko käyttää Thermacellia ulkona syödessä/juodessa?

Kyllä, Thermacellia voi käyttää ulkona ruokailtaessa.

Thermacell-laitteen vaikutuksia esimerkiksi ruokailtaessa selvittäneessä tutkimuksessa todettiin, että laitetta käytettäessä tehoaineen vaikutukset ovat riskirajan alapuolella. Tutkimus vahvistaa, että Thermacell sopii hyvin käytettäväksi myös silloin, kun syödään tai juodaan ulkotiloissa.

Laitteen vaikutusalue on noin 20 neliömetriä, joten laitetta ei tarvitse pitää aivan ruuan tai juoman välittömässä läheisyydessä.

Voiko Thermacellia käyttää sateella? 

Sateella hyttyset pysyvät luonnostaan poissa, joten tuskin tarvitset hyttystorjuntalaitetta terassikatoksessa. Laitetta voi kuitenkin käyttää, mutta varmista, ettei laite tai hyttystorjuntamatto kastu sateessa.