Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutukset muihin hyönteisiin kuin hyttysiin

Thermacell teki vuonna 2023 tutkimuksen, jossa tarkasteltiin Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutuksia muihin hyönteisiin kuin hyttysiin. Tavoitteena oli saada parempi käsitys laitteesta vapautuvan tehoaineen ympäristövaikutuksista laitteen käyttöalueella. Kokeella tutkittiin, kuoliko laitteen vaikutusalueella muita sille tulleita hyönteisiä.

Tappaako Thermacell-hyttystorjuntalaitteesta vapautuva pralletriini muita hyönteisiä?

”Ei tapa. Tutkimuksessa selvitettiin Thermacell-laitteen vaikutuksia käytön aikana ja heti sen jälkeen, eikä hyönteisten kuolleisuudessa ollut eroja laitteella varustettujen alueiden ja ilman laitetta olleiden kontrollialueiden välillä.”

– John Hainze, tiede- ja tutkimusjohtaja, Thermacell Repellents, Inc.

TUTKIMUSTIEDOT

Menetelmä

Koetta varten perustettiin neljä koeruutua, jotka koostuivat valkoisesta suojapeitteestä ja sen keskelle asetetusta hiilidioksidia tuottavasta houkuttimesta. Kahteen ruutuun asetettiin päälle kytketty Thermacell-laite, jossa oli pralletriinia sisältävä matto. Tutkimuksen kohteena olevien hyönteisten kuolleisuus mitattiin näytteillä, joita otettiin säännöllisin väliajoin sekä laitteen käytön aikana että sen jälkeen.

Koepaikka:

Gainesville, Florida
(alueella on runsaasti hyttysiä)

Arvioidut lajit:

Muut kuin torjuttavat (non-target) hyönteislajit

Kokeen kesto:

4 tuntia, 3 vrk

Altistuksen jälkeinen arviointi:

Kerättyjen hyönteisten kuolleisuus arvioitiin 0 tuntia, 12 tuntia ja 24 tuntia altistuksen jälkeen.

Ilmanäkymä, kaaviokuva.

Pralletriinimatto

Paino: 1,7 g

Tehoaineen määrä: 0,185 g (massaosuus 10,86 %)

Hyttysten houkutin

Houkutin, joka tuotti hiilidioksidia ihmisen hengitystä jäljitellen (noin 400–600 ml/min)

Suojapeite

6 m x 6 m

Keräsi koeruudulle jääneet hyönteiset näytteitä varten

Kontrolliruudut:

Koetta varten perustettiin kaksi kontrolliruutua, joissa ei ollut Thermacell-hyttystorjuntalaitetta. Näin varmistettiin, että pralletriinialtistuksen vaikutukset voitiin arvioida tarkasti.

Lisäruudut:

Koeruutujen ulkopuolella sijaitsevista BG-Sentinel-laitteista saatuja keruutietoja käyttämällä määritettiin hyttysten runsaus alueella.

TULOKSET

Johtopäätös

Tutkimuksessa todettiin, että muiden hyönteisten (non-target) kuolleisuudessa ei ollut merkittävää eroa pralletriinia käyttävienThermacell-laitteiden muodostaman suoja-alueen ja kontrolliruutujen välillä.

Muita hyönteisiä kerättiin kaikilta koeruuduilta lähes sama määrä (p > 0,05): kontrolliruutujen suojapeitteiltä 2,00 hyönteistä vuorokaudessa ja Thermacell-laitteella varustettujen koeruutujen suojapeitteiltä 1,00 hyönteistä vuorokaudessa.

Tämä osoittaa, että pralletriinia vapauttavan Thermacell-laitteen käyttö ei vaikuta merkittävästi laitteen toiminta-alueella olevien tutkittujen hyönteisten paikallisiin kantoihin.

Tutkimuksen lähdetiedot:

McMillan, B. (2023), Impact of Thermacell Mosquito Repellent II (10.86% Prallethrin) on Naturally Occurring Arthropod Populations, Thermacell Repellents, Inc., 26 Crosby Drive, Bedford, MA, 01730, GLP Study Number: TRI-BIO-004, March 24, 2023