Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutukset muihin hyönteisiin kuin hyttysiin

Thermacell teki vuonna 2023 tutkimuksen, jossa tarkasteltiin Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutuksia muihin hyönteisiin kuin hyttysiin. Tavoitteena oli saada parempi käsitys laitteesta vapautuvan tehoaineen ympäristövaikutuksista laitteen käyttöalueella. Kokeella tutkittiin, kuoliko laitteen vaikutusalueella muita sille tulleita hyönteisiä.

Tappaako Thermacell-hyttystorjuntalaitteesta vapautuva pralletriini muita hyönteisiä?

Ei tapa. Tutkimuksessa selvitettiin Thermacell-laitteen vaikutuksia käytön aikana ja heti sen jälkeen, eikä hyönteisten kuolleisuudessa ollut eroja laitteella varustettujen alueiden ja ilman laitetta olleiden kontrollialueiden välillä.

TUTKIMUSTIEDOT

Menetelmä

Koetta varten perustettiin neljä koeruutua, jotka koostuivat valkoisesta suojapeitteestä ja sen keskelle asetetusta hiilidioksidia tuottavasta houkuttimesta. Kahteen ruutuun asetettiin päälle kytketty Thermacell-laite, jossa oli pralletriinia sisältävä matto. Tutkimuksen kohteena olevien hyönteisten kuolleisuus mitattiin näytteillä, joita otettiin säännöllisin väliajoin sekä laitteen käytön aikana että sen jälkeen.

Koepaikka:

Gainesville, Florida
(alueella on runsaasti hyttysiä)

Arvioidut lajit:

Muut kuin torjuttavat (non-target) hyönteislajit

Kokeen kesto:

4 tuntia, 3 vrk

Altistuksen jälkeinen arviointi:

Kerättyjen hyönteisten kuolleisuus arvioitiin 0 tuntia, 12 tuntia ja 24 tuntia altistuksen jälkeen.

Ilmanäkymä, kaaviokuva.

Pralletriinimatto

Paino: 1,7 g

Tehoaineen määrä: 0,185 g (massaosuus 10,86 %)

Hyttysten houkutin

Houkutin, joka tuotti hiilidioksidia ihmisen hengitystä jäljitellen (noin 400–600 ml/min)

Suojapeite

6 m x 6 m

Keräsi koeruudulle jääneet hyönteiset näytteitä varten

Kontrolliruudut:

Koetta varten perustettiin kaksi kontrolliruutua, joissa ei ollut Thermacell-hyttystorjuntalaitetta. Näin varmistettiin, että pralletriinialtistuksen vaikutukset voitiin arvioida tarkasti.

Lisäruudut:

Koeruutujen ulkopuolella sijaitsevista BG-Sentinel-laitteista saatuja keruutietoja käyttämällä määritettiin hyttysten runsaus alueella.

TULOKSET

Johtopäätös

Tutkimuksessa todettiin, että muiden hyönteisten (non-target) kuolleisuudessa ei ollut merkittävää eroa pralletriinia käyttävienThermacell-laitteiden muodostaman suoja-alueen ja kontrolliruutujen välillä.

Muita hyönteisiä kerättiin kaikilta koeruuduilta lähes sama määrä (p > 0,05): kontrolliruutujen suojapeitteiltä 2,00 hyönteistä vuorokaudessa ja Thermacell-laitteella varustettujen koeruutujen suojapeitteiltä 1,00 hyönteistä vuorokaudessa.

Tutkimuksen lähdetiedot:

McMillan, B. (2023), Impact of Thermacell Mosquito Repellent II (10.86% Prallethrin) on Naturally Occurring Arthropod Populations, Thermacell Repellents, Inc., 26 Crosby Drive, Bedford, MA, 01730, GLP Study Number: TRI-BIO-004, March 24, 2023