Tutkimus Thermacell-matossa olevan pralletriinin liukenemisesta veteen

Mitä tapahtuu, jos käyttöohjeita ei noudateta?

Thermacell teki yhdessä ulkopuolisen laboratorion kanssa tutkimuksen, jossa selvitettiin Thermacell-laitteen käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia vaaroja. Tutkimuksessa hyödynnettiin Thermacell-laitteen todellista käyttöä vastaavia skenaarioita. Siinä käytettiin Euroopan kemikaaliviraston (ECHAn) menetelmiä ja pinnoille laskeutuvan tehoaineen pitoisuuksia koskevasta tutkimuksesta saatuja tietoja.

Mitä tapahtuu, jos pralletriinimatto putoaa vahingossa vesistöön? Mitä tapahtuu, jos pralletriinimatto putoaa vahingossa metsään?

Emme suosittele Thermacell-maton pudottamista veteen, mutta jos sattuu vahinko, ei ole syytä huoleen. Thermacell-matossa oleva pralletriini liukenee veteen huonosti, joten matosta veteen vapautuvan tehoaineen määrä on ECHAn altistumisskenaarioon perustuvan riskirajan alapuolella, vaikka kyseessä on lampi eli järveä pienempi vesistö. Koska tiedämme, että pralletriini liukenee matosta huonosti ja sitä voi siirtyä matosta maaperään vain sadeveden mukana, metsään pudonneesta matosta vapautuu tehoainetta maaperään suhteellisen vähän ja vain erittäin paikallisesti.

KOE

Menetelmä

Koetta varten otettiin luonnonvesinäytteitä joen pinnasta. Pralletriinia sisältävät matot pudotettiin seisovaan veteen seitsemäksi vuorokaudeksi. Vedestä otettiin näytteitä säännöllisin väliajoin, ja niistä mitattiin veteen ajan kuluessa vapautuneen tehoaineen määrä.

TULOKSET

Johtopäätös

Laskelmiemme perusteella voidaan todeta, että jos matto putoaa lampeen tai metsään, on epätodennäköistä, että siitä aiheutuisi haittaa vesi- tai metsäympäristölle.

Jos matto putoaisi järveen

Jos Thermacell-matto putoaisi vahingossa luonnonvesistöön, ECHAn altistumisskenaarioon perustuvan riskinarvioinnin perusteella ei olisi syytä huoleen.

Thermacellia saa käyttää vain pihapiirissä. Älä vie Thermacell-laitetta tai -mattoja luontoon.

Jos matto putoaisi metsään

Jos Thermacell-matto putoaisi vahingossa metsään, ECHAn altistumisskenaarioon perustuvan riskinarvioinnin perusteella ei olisi syytä huoleen.

Thermacellia saa käyttää vain pihapiirissä. Älä vie Thermacell-laitetta tai -mattoja luontoon.

Pieni määrä pralletriinia vapautuu seitsemän päivän aikana vähitellen veteen, missä se hajoaa altistuessaan auringonvalolle.  

Pralletriini hajoaa välittömästi steriilin veden pinnalla altistuessaan auringonvalolle (puoliintumisaika 13,6 tuntia)

Lähde: National Center for Biotechnology Information (2022). Pralletriinia koskeva PubChem-tietokannan huomautustietue, lähde: Hazardous Substances Data Bank (HSDB). Haettu 31.1.2022 osoitteesta https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/source/hsdb/8169

Analysoitujen vesinäytteiden pralletriinipitoisuus oli seitsemän vuorokauden kuluttua keskimäärin 3,19 ppm (3,19 mg/l). Alla olevassa taulukossa esitetään tulokset, joissa otetaan huomioon hajoaminen (esim. fotolyysin vaikutuksesta) ja laimeneminen (esim. lammessa), kun tehoainetta on päässyt vahingossa ympäristöön.

Kuten taulukosta käy ilmi, veteen vapautuneen pralletriinin määrä oli alle 1/2 haitattomaksi arvioidusta pitoisuudesta (PEC/PNEC-arvo).

Tutkimuksen lähdetiedot:

Moate T.F. (2022), Residues of Prallethrin and d-Allethrin in Surface Water Exposed to Repellent Mat Products, Golden Pacific Laboratories, LLC (GPL), 4720 W. Jennifer Avenue, Suite 105, Fresno, California 93722, GPL Study Number: 221054, August 16, 2022