Fiiliskuva, Thermacell RM300 kädessä.

Käytä Thermacellia oikein

Käyttöohjeiden noudattaminen mahdollistaa Thermacellin vastuullisen käytön.

Thermacell on viranomaisten hyväksymä tapa torjua hyttyset ulkotiloissa, rakennusten ulkopuolella. Yhden laitteen vaikutusalue on noin 20 neliömetriä.

Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

  • Tutustu käyttöohjeeseen ennen käyttöä. Käyttöohjeet löydät täältä.
  • Käytä Thermacell-laitteita ainoastaan ulkotiloissa. Tehoaine leviää höyrystyessään hitaasti ilmaan, jolloin hyttyset lentävät pois aineen vaikutusalueelta.
  • Laitetta saa käyttää vain rakennusten ulkopuolella, kuten terassilla, patiolla tai pihamaalla.
  • Älä käytä Thermacell-laitetta kukkivien kasvien läheisyydessä.
  • Varmista, ettei Thermacell jää sateella ulos, eikä hyttystorjuntamatto joudu vesistöön.
  • Käytä ja säilytä laitetta ja hyttystorjuntamattoja lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
  • Käytä ainoastaan aitoja Thermacell-hyttystorjuntamattoja. Thermacell ei voi taata väärennösten turvallisuutta.
  • Hävitä Thermacell-tuotteet ohjeiden mukaan. Ohjeet löydät täältä.

Usein kysytyt kysymykset

Käytä Thermacellia vastuullisesti

Onko Thermacellia turvallista käyttää? 

Kyllä on. Laite ja siinä käytettävä tehoaine pralletriini ovat viranomaisten hyväksymä tapa torjua hyttyset ulkotiloissa, rakennusten ulkopuolella. Käyttöohjeiden mukaan käytettynä laitetta on turvallista käyttää.

Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä, ja noudata käyttöohjeita. Käyttöohjeet löytyvät myös täältä.

Miten käytän Thermacellia vastuullisesti? 

Käytä Thermacell-laitteita ainoastaan ulkotiloissa rakennusten ulkopuolella, kuten terasseilla ja pihoilla. Noudata käyttöohjeita – löydät käyttöohjeet täältä.

Älä käytä Thermacellia kukkivien kasvien läheisyydessä. Nykyisten säännösten mukaan hyönteistorjunta-aineita käyttäviä laitteita ei saa käyttää kukkivien kasvien läheisyydessä.

Varmista, etteivät laite tai hyttystorjuntamatot jää sateeseen tai joudu vesistöihin tai muualle luontoon. Hävitä käytetyt tuotteet oikein – ohjeet hävittämiseen löydät täältä

Voinko käyttää Thermacellia lasten tai lemmikkien lähellä? 

Kyllä, lapset ja lemmikit voivat oleskella pihalla, jossa käytetään Thermacell-hyttystorjuntalaitteita.

Thermacell-laitteen vaikutuksia selvittäneessä tutkimuksessa todettiin, että laitetta käytettäessä tehoaineen vaikutukset ovat riskirajan alapuolella käyttöohjeen mukaisessa käytössä. Tutkimus vahvistaa, että Thermacell sopii hyvin käytettäväksi myös lasten ja lemmikkien lähellä.

Laite kuumenee käytössä ja siinä käytetään tehoaineena kemikaalia, joten käytä laitteita niin, etteivät lemmikit tai lapset oleskele aivan laitteen vieressä tai pääse niihin käsiksi. Kaikki kemikaalit tulee säilyttää lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. 

Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä, ja noudata käyttöohjeita. Käyttöohjeet löytyvät myös täältä.

Miten Thermacellin käyttö vaikuttaa ympäristöön? 

Thermacell-laite käyttää tehoaineena pralletriini-nimistä hyönteistorjunta-ainetta. Thermacell-hyttystorjuntamaton pralletriinipitoisuus on pieni, 11,61 % eli 0,19 grammaa.

Laitteen vaikutusalue on noin 20 neliömetriä, ja laitetta käytetään lyhyitä aikoja ulkotiloissa, joten pitoisuus pysyy hyvin pienenä. Tehoaine höyrystyy hitaasti ja hajoaa ilmassa nopeasti.

Laitteen valmistaja on yhteistyössä ulkopuolisen laboratorion kanssa tutkinut, kuinka paljon pralletriinia laskeutuu laitetta käytettäessä laitteen ympärille. Tulokset osoittavat, että Thermacell-laitteen käytöstä ympäröiville pinnoille jäävä pralletriinimäärä on käytännöllisesti katsoen niin pieni, ettei sitä voida tarkoilla tieteellisillä mittalaitteilla havaita (alle yksi miljardisosa grammaa neliösenttimetriä kohti).

Lisäksi pralletriinin ominaisuuksiin kuuluu, että se hajoaa nopeasti ilmakehässä (puoliintumisaika 38 minuuttia).

Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä, ja noudata käyttöohjeita. Käyttöohjeet löytyvät myös täältä.

Lue lisää tutkimuksesta, jossa selvitettiin pinnoille laskeutuvan tehoaine pralletriinin pitoisuuksia »

Kerääntyykö Thermacell-laitteesta vapautuva tehoaine pralletriini luontoon?

Ei keräänny. Thermacell-laitteessa käytetään tehoaineena pralletriini-nimistä hyönteistorjunta-ainetta. Laitteen käytöstä ympäristöön jäävä pralletriinimäärä on käytännöllisesti katsoen niin pieni, ettei sitä voida havaita: alle yksi miljardisosa grammaa neliösenttimetriä kohti. Lisäksi pralletriini hajoaa ilmassa nopeasti. Hajoaminen alkaa heti, kun ainetta alkaa vapautua hyttystorjuntamatosta.

Nämä tulokset on saatu sisätiloissa tehdyssä tutkimuksessa, jossa ilma ei liikkunut, eli olosuhteet vastasivat pahinta mahdollista tilannetta. Thermacell-laitteita käytetään ulkotiloissa. 

Lue lisää tutkimuksesta, jossa selvitettiin pinnoille laskeutuvan tehoaine pralletriinin pitoisuuksia »

Mitä tapahtuu, jos hyttystorjuntamatto putoaa vahingossa vesistöön?

Thermacellia saa käyttää vain rakennusten ulkopuolella, pihapiirissä. Jos sattuisi vahinko ja kääreestä poistettu hyttystorjuntamatto putoaisi veteen, ei ole syytä huoleen.

Tehoaine pralletriini liukenee Thermacell-hyttystorjuntamatosta veteen huonosti, joten veteen vapautuvan tehoaineen määrä läpäisee riskinarvioinnin. Riskinarviointi perustuu Euroopan kemikaaliviraston altistumisskenaarioon, jossa tutkimusympäristönä on lampi. Lammen vesimäärä on pieni, joten esimerkiksi järvessä pralletriinipitoisuus olisi vielä pienempi.

Lue lisää pralletriinin liukenemista koskevasta tutkimuksesta »

Mitä tapahtuu, jos hyttystorjuntamatto putoaa vahingossa maahan?

Thermacell-hyttystorjuntalaitetta saa käyttää vain rakennusten ulkopuolella, pihapiirissä. Jos sattuisi vahinko ja kääreestä poistettu hyttystorjuntamatto putoaisi maahan, ei ole syytä huoleen.

Tehoaine pralletriini liukenee Thermacell-hyttystorjuntamatosta veteen huonosti, ja sitä voi kulkeutua matosta maaperään vain sadeveden mukana. Jos siis matto vahingossa putoaisi maahan, matosta vapautuisi tehoainetta suhteellisen vähän ja vain erittäin paikallisesti. Maahan päätyvä pralletriini hajoaa nopeasti (puoliintumisaika happipitoisessa maaperässä 2,9 vuorokautta).

Lue lisää pralletriinin liukenemista koskevasta tutkimuksesta »

Jääkö Thermacell-laitteesta tehoaine pralletriinia ympäristöön tai ympäröiville pinnoille?

Ei jää. Thermacell-laitteen käytöstä ei jää tehoainetta luontoon tai laitteen lähellä oleville pinnoille, kuten nurmikolle tai terassin kaiteelle.

Thermacell-laitteessa käytetään tehoaineena pralletriini-nimistä hyönteistorjunta-ainetta. Laitteen valmistaja on yhteistyössä ulkopuolisen laboratorion kanssa tutkinut, kuinka paljon pralletriinia laskeutuu laitetta käytettäessä laitteen ympärille. Tulokset osoittavat, että Thermacell-laitteen käytöstä ympäröiville pinnoille jäävä pralletriinimäärä on käytännöllisesti katsoen niin pieni, ettei sitä voida tarkoilla tieteellisillä mittalaitteilla havaita (alle yksi miljardisosa grammaa neliösenttimetriä kohti).

Lue lisää pinnoille laskeutuvan tehoaine pralletriinin pitoisuuksia koskevasta tutkimuksesta »

Voinko käyttää Thermacellia retkeillessä/metsässä/marjassa/veneillessä? 

Viranomaisohjeiden mukaan Thermacell-laitteita saa käyttää ulkotiloissa, rakennusten ulkopuolella, kuten pihalla, terassilla tai patiolla. Älä siis käytä laitetta liikkuessasi metsässä tai veneillessäsi. 

Voinko käyttää Thermacellia ulkona syödessä/juodessa?

Kyllä, Thermacellia voi käyttää ulkona ruokailtaessa.

Thermacell-laitteen vaikutuksia esimerkiksi ruokailtaessa selvittäneessä tutkimuksessa todettiin, että laitetta käytettäessä tehoaineen vaikutukset ovat riskirajan alapuolella. Tutkimus vahvistaa, että Thermacell sopii hyvin käytettäväksi myös silloin, kun syödään tai juodaan ulkotiloissa.

Laitteen vaikutusalue on noin 20 neliömetriä, joten laitetta ei tarvitse pitää aivan ruuan tai juoman välittömässä läheisyydessä.

Voiko Thermacellia käyttää sateella? 

Sateella hyttyset pysyvät luonnostaan poissa, joten tuskin tarvitset hyttystorjuntalaitetta terassikatoksessa. Laitetta voi kuitenkin käyttää, mutta varmista, ettei laite tai hyttystorjuntamatto kastu sateessa.

Onko Thermacell-laitteen vaikutuksia tutkittu?

Kyllä, Thermacell-laitteen vaikutuksista on tehty useita tutkimuksia. Voit lukea lisää tutkimuksista alla olevista linkeistä.

Tutkimus pinnoille laskeutuvan tehoaine pralletriinin pitoisuuksista

Tutkimus Thermacell-matossa olevan pralletriinin liukenemisesta veteen

Tutkimus Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin

Tutkimus Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutuksista muihin hyönteisiin kuin hyttysiin

Tutkimus Thermacell-laitteesta vapautuvan pralletriinin vaikutuksista tarhamehiläisiin

Laitteen käyttö

Miten Thermacell toimii?

Thermacell lämmittää hyttystorjunta-aine pralletriinia sisältävää hyttystorjuntamattoa butaanin avulla. Lämmitettäessä tehoaine höyrystyy ja muodostaa laitteen ympärille noin 20 m² suoja-alueen 10–15 minuutissa. Hyttyset aistivat tehoaineen ja lähtevät pois sen vaikutusalueelta. 

Tehoaako Thermacell kaikenlaisiin hyttysiin ja sääskiin?

Kyllä. Thermacell pitää hyttyset, mäkärät ja muut verenimijät poissa vaikutusalueeltaan.

Onko Thermacell-laitteella takuuta?

Kaikilla Thermacell-hyttystorjuntalaitteilla on 12 kuukauden takuu ostokuittia vastaan. Jos laite rikkoutuu takuuaikana, vie se ja ostokuitti ostopaikkaan, niin saat uuden laitteen tai rahasi takaisin. Takuu kattaa valmistusvirheet, mutta ei väärinkäytöstä aiheutuvia vahinkoja. Muiden kuin Thermacellin omien täyttöpakkausten käyttäminen laitteessa mitätöi takuun.

Milloin minun kannattaa laittaa laite päälle?

Thermacell saavuttaa parhaan tehonsa noin 10–15 minuutissa. Suunnittele päälle kytkeminen sen mukaan.

Mistä tiedän, että Thermacell toimii?

Voit tarkistaa, että laite on päällä, katsomalla laitteessa olevasta luukusta. Jos sisällä näkyy oranssi tai sinertävä hehku, laite on päällä. Jos hehkua ei näy, paina muutaman kerran start-nappia.

Voinko sammuttaa ja käynnistää laitteen uudelleen vai pitääkö kaasu käyttää kerralla loppuun?

Thermacellin voi sammuttaa ja käynnistää uudelleen tarpeen mukaan. Laite ei kuluta kaasua eikä tehoainetta, kun se on pois päältä. Muista antaa Thermacellin vaikuttaa 10–15 minuuttia, jotta se saavuttaa täyden suojatehon. Voit käyttää samaa hyttystorjuntamattoa, kunnes se on muuttunut kokonaan vaaleaksi (n. 4 tuntia / matto).

Miten mallit eroavat toisistaan?

Kaikkien mallien toimintaperiaate on sama. MR300 sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen ja pysyy tukevasti erilaisilla alustoilla. Mini Halo on tyylikäs pöytämalli, joka istuu monenlaisen terassin ilmeeseen. Perimeter-laitteet ovat kätevä tapa suojata isompi alue vaikkapa kesäjuhlien tai pelihetken ajaksi. Samat täyttöpakkaukset käyvät kaikkiin malleihin. 

Mattojen ja kaasusäiliöiden vaihtaminen

Kuinka usein hyttystorjuntamatto pitää vaihtaa?

Matto on syytä vaihtaa, kun se on muuttunut kokonaan vaaleaksi. Yksi matto kestää noin n. 4 tuntia. 

Kuinka usein kaasusäiliö on vaihdettava?  

Kaasusäiliö riittää noin n. 12 tunnin yhtämittaiseen käyttöön. Säiliö tulee vaihtaa, kun se on tyhjä. 

Mistä saan lisää hyttystorjuntatyynyjä ja kaasua Thermacelliin?

Hyttystorjuntamatot ja kaasusäiliöt myydään yhdessä 12 h-, 48 h- ja 120 h -täyttöpakkauksissa. Löydät lähimmän jälleenmyyjäsi täältä.

Voinko käyttää Thermacellissa toisen merkkisiä hyttystorjuntamattoja? 

Älä käytä laitteessa muita kuin Thermacell-hyttystorjuntamattoja. Thermacell ei voi taata muiden hyttystorjuntamattojen turvallisuutta. Varsinkin ulkomailta hankituissa tyynyissä voi olla aineita, joita ei ole Suomessa hyväksytty käytettäviksi. 

Myöskään takuu ei ole voimassa, jos laitteessa käytetään muita kuin Thermacellin omia täyttöpakkauksia.

Voinko ostaa kaasusäiliöitä ja hyttystorjuntamattoja erikseen? 

Kaasusäiliöitä ja hyttystorjuntamattoja ei myydä erikseen, vaan aina samassa pakkauksessa. Samat täyttöpakkaukset käyvät Thermacell MR300-, Mini Halo- ja Perimeter-laitteisiin, ja niitä myydään kolmessa koossa – 12 h, 48 h ja 120 h käyttöön. Voit ostaa täyttöpakkauksia jälleenmyyjiltä

Miten Thermacell-tuotteet hävitetään?  

Jos Thermacell-hyttystorjuntamatto on käytetty loppuun, eli tehoaine on hävinnyt (matto on muuttunut sinisestä vaaleaksi), matto hävitetään sekajätteenä (polttokelpoisena jätteenä). Jos matossa on tehoainetta jäljellä, se hävitetään vaarallisena jätteenä. Varmista, etteivät matot joudu vesistöihin tai luontoon. 

Thermacell-laite ja tyhjä kaasusäiliö hävitetään sekajätteenä (polttokelpoisena jätteenä). Jos säiliössä on kaasua jäljellä, säiliö hävitetään vaarallisena jätteenä. 

Ongelmatilanteet

Käynnistin Thermacell-laitteen, mutta hyttyset eivät pysyneet poissa. Miksi laite ei toimi?  

Paras tulos saavutetaan, kun laitteen annetaan vaikuttaa oleskelupaikassa 10–15 minuuttia ennen sinne siirtymistä. Laite vaatii tämän ajan luodakseen suoja-alueen. 

Jos et ole varma, onko laite päällä, voit tarkistaa sen katsomalla sisään laitteessa olevasta luukusta. Jos sisällä näkyy oranssi tai sinertävä hehku, laite on päällä. Jos hehkua ei näy, paina muutaman kerran start-nappia.  Jos hehkua ei vieläkään näy, tarkista, että kaasusäiliössä on kaasua. 

Thermacell-laite lämpenee, mutta hyttyset eivät pysy poissa. Mitä teen?  

Varmista, että hyttystorjuntamatto on yhä sininen. Jos matto on muuttunut vaaleaksi, vaihda se uuteen. Jos on tuulista, aseta laite tuulen yläpuolelle suojattavaan alueeseen nähden. Silloin tuuli tuo vaikuttavaa ainetta oikeaan paikkaan. 

Pitääkö huolestua, jos hyttystorjuntamattoa vaihtaessa vanhan pohja on muuttunut ruskeaksi?  

Ei tarvitse huolestua. Normaaleissa olosuhteissa käytetty matto on ulkopinnaltaan lähes valkoinen ja alapinnaltaan tummanruskea. 

Thermacell toimi hetken ja sitten sammui. Miksi?  

Kaasu voi olla lopussa. MR300-laitteessa kaasun määrä on helppo tarkistaa laitteen takana olevasta raosta.  

Jos sinulla on Mini Halo tai Perimeter, sammuta laite ja irrota kaasusäiliö. Vaihda tyhjä kaasusäiliö (muista sammuttaa laite ensin). Käynnistä laite uudelleen ohjeiden mukaan.